תקנון אתר פיצוחי שאדי

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הלקוח לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

השימוש באתר פיצוחי שאדי (להלן “האתר”) יעשה בכפוף לקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה. כל חריגה מהתקנון ו/או שימוש שמפר את התקנון יאפשר ללקוחת פיצוחי שאדי בע״מ (להלן ״החברה״) לפעול להוצאת הלקוח המפר מחוג לקוחותיה ו/או לבצע כל פעולה אחרת שהחברה תראה לנכון על מנת לתקן את הנזק שנגרם כתוצאה מחריגה זו.
השימוש באתר ו/או הירשמות כלקוח החברה (להלן ״הלקוח״) יחשבו כהסכמה מצד הלקוח לתנאים הכלולים בתקנון זה וכי לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או כל אדם אחר מטעם החברה כל עוד עמדו בתקנון זה.
האתר הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרי צריכה טריים המוצעים בו. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את המוצרים והשירותים המוצעים באתר מעת לעת.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינו לבין החברה
אישור תקנון זה והשימוש באתר הוא באחריות הלקוח והסכמתו לתקנון מעידה כי הוא כשיר לבצע כל פעולה מחייבת, לרבות שימוש וקניה באינטרנט, והוא אינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או זקוק לאישור אפוטרופוס כדי לבצע אי אילו מהפעולות הקשורות להזמנת מוצרים ורכישתם, לרבות השארת פרטים אישיים במאגר החברה. במידה והלקוח קטין ו/או נדרש באישור אפוטרופוס לבצע איזו מהפעולות המוצאות באתר, אישור התקנון יתבצע לאחר שהאפוטרופוס החוקי נתן את אישורו וכל פעילות באתר מטעם הלקוח תהווה הסכמה של האפוטרופוסים לתנאי תקנון זה.
השימוש באתר והירשמות כלקוח מחייבת שמירת פרטים אישיים ונתוני רכישה לשימוש החברה בלבד. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים אלו ללא הסכמה מפורשת מהלקוח פרט למקרים הבאים שבהם לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה:
• השימוש בפרטים נעשה כדי לספק את השירותים כפי שמופיעים באתר לרבות הצגת נתונים ומשלוח המוצרים לכתובת הלקוח.
• השימוש בפרטים נעשה על ידי החברה כדי ליצור קשר עם הלקוח בנוגע להזמנות הלקוח ו/או לקבלת הטבות עתידיות
• השימוש בפרטי הלקוח נעשה ללא שימוש בפרטי הזיהוי של הלקוח לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים שהחברה עושה מעת לעת.
• במידה והתקבל אישור מפורש מהלקוח לשימוש בפרטיו.
• במידה והתקבל צו שיפוטי המורה ללקוחה לחשוף אלו מפרטיו של הלקוח.
• שליחת SMS ו/או הודעות פרסומיות מטעם החברה ולצרכי שיווק מוצריה ללא יוצא מהכלל.
בתהליך ההרשמה באתר, ימסור הלקוח פרטים אישיים לרבות שמו, כתובתו, כתובת תיבת דואר אלקטרוני עדכנית וסיסמה. בשום מקרה לא ימסור הלקוח פרטי זיהוי כוזבים. כנגד לקוח שמסר פרטים כוזבים, שומרת החברה את הזכות לנקיטה של צעדים שונים לרבות, הסרת הלקוח ממאגר הנתונים של החברה וחסימתו משימוש באתר ו/או אי אילו צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים , העומדים לרשותה על פי כל דין.
האתר עושה שימוש בעוגיות “Cookies” לשיפור חווית המשתמש ושליחת הודעות מותאמות אישית. לביטול השימוש בעוגיות יש לבטל את שמירת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן של המחשב שלכם או המכשיר הנייד.
החברה תעשה ככל שביכולתה כדי לשמור על פרטיות לקוחותיה ואבטחת פרטיהם. הפרטים האישיים לכל הלקוחים ישמרו במאגרי המידע של החברה בצורה מאובטחת ויישארו חסויים. החברה מתחייבת לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על חשאיות הנתונים ולהודיע לכלל לקוחותיה במקרה של ידיעה מצד החברה על חשיפת הנתונים. הלקוח מבין ומקבל שלמרות האמור לעיל אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגרי המידע שברשות החברה על ידי גורמים שאינם בשליטתה , במידה ויעלה בידי צד שלישי להשיג את הנתונים ממאגרי המידע לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מפעילי האתר.
רכישת המוצרים באתר תבוצע על ידי בחירת המוצרים, כמות היחידות של המוצר, הכנסתם לעגלת הקניות ואישור ההזמנה בקופה. תמונות המוצרים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד וניתן שיהיו הבדלים בין המוצר המוצג למוצר שסופק בפועל. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר, בכל זמן, ומלבד ששינוי המחירים לא ישנה את החיוב של הזמנה שחויבה כבר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר פריטים בכל זמן ומכל סיבה שהיא. במקרה כזה מתחייבת החברה לזכות, במלוא סכום החיוב, את הלקוח במידה ורכש מוצרים אלו. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק. החברה רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר, בהתאם לשיקוליה וראות עיניה
התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף בלבד, בצמוד לשמו של בעל הכרטיס. במהלך ההרשמה וכחלק מהשרות השוטף באתר, יוכל הלקוח לשמור נתוני אשראי שונים לשימוש חוזר. נתוני האשראי ישמרו בצורה מאובטחת לפי כללי הבטיחות הנהוגים על ידי לקוחות האשראי בישראל והשימוש בהם יעשה אך ורק לביצוע רכישה באתר ולאחר אישורו של הלקוח. במקרה שבחר הלקוח שלא לשמור פרטי אשראי לשימוש חוזר, יתבקש הלקוח למסור פרטים אלו בכל קניה מחדש ופרטי האשראי לא ישמרו במאגרי בלקוחה בכל צורה שהיא. במידה והחליט הלקוח שלא לשמור פרטי אשראי לא יוכל הלקוח לבצע קניה מחזורית באתר.
לאחר סיום ההזמנה ואישורה בקופה יקבל הלקוח אישור בכתובת הדואר האלקטרוני שבפרטיו האישיים וההזמנה תופיע באתר תחת ״ההזמנות שלי״. במידה ולאחר השלמת ההזמנה לא תוכל החברה, מכל סיבה שהיא, לספק חלק ו/או את כלל המוצרים שבהזמנה, תודיע החברה ללקוח, באמצעות שימוש בפרטים שהושארו במאגר הנתונים של החברה, על ביטול ההזמנה או חלקה וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובתנאי שזוכה על מלו התשלום עבור המוצרים שאספקתם בוטלה, ומוותר הוא, הלקוח , על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
החיוב בפועל על המוצרים יתבצע עם תחילת הרכבת ההזמנה ואישורה. התשלום על ההזמנה, אבטחת אמצעי התשלום, אישור או סירוב לקבלת תשלום וכל הכרוך בתשלום הינו באחריות לקוחות האשראי והחברה לא תישא כל אחריות בעניין זה.
ביטול עסקה על ידי הלקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״). במידה והחליט הלקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה. במקרה כזה יזוכה הלקוח במלוא התשלום שנגבה. במקרה קבלת המוצרים, יוכל הלקוח לבטל את העסקה תוך שלוש (3) שעות מעת קבלת המשלוח ובתנאי שהחזרת המוצרים תיעשה כשהם באריזתם המקורית , וכשהם במצב תקין , בצירוף החשבונית המקורית, יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.. במקרה כזה יוכל הלקוח לבחור בין החלפת המוצר או החזר כספי לפי תנאי לקוחת האשראי. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה. בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת.
ביטול עסקת רכישה על ידי החברה יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים הבאים:
• החברה אינה יכולה לספק אי אילו מהמוצרים שבהזמנה.
• הלקוח סיפק פרטים שגויים במהלך ההזמנה.
• במהלך ההזמנה ביצע הלקוח פעולה בניגוד לתקנון החברה.
• הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בלקוחה לרבות מכירת המוצרים שהזמין לצד שלישי.
• הלקוח ביצע פעולה בלתי חוקית.
• העסקה לא נקלטה על ידי החברה עקב תקלה באתר ו/או במערכות המחשבים של החברה.
• התקבל ביטול עסקה מצד לקוחת האשראי של הלקוח.
מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר
אספקת המוצרים תעשה לכתובת שנתן הלקוח בזמן ביצוע ההזמנה , על ידי לקוחת השילוח עד חמישה ימים מיום ההזמנה. בקבלת המוצרים יכול ויידרש הלקוח, או מי מבאי ביתו להזדהות לפני קבלת המוצרים. הלקוח מבין שכתובת המשלוח אינה חייבת להיות כתובת מגוריו וכי ציון כתובת אחרת למשלוח מחייב אותו כאילו הייתה כתובת מגוריו, למעט חיוב בגין דמי משלוח היה והכתובת האחרת מחייבת דמי משלוח גבוהים יותר. מועד הגעת המוצרים לכתובת המשלוח תהיה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעים מעת לעת על ידי החברה ובהתאם להוראות תקנון זה . החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה בכדי לשמור על איכות וטריות המוצרים ושהם יגיעו ליעדם בצורה הטובה ביותר ובזמן. היה ונפל פגם באחד המוצרים, על הלקוח לייצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה אשר תדאג לתקן את הפגם הנטען ככל הניתן. הלקוח ו/או מי מטעמו מתחייב להיות זמין בכתובת המשלוח ומאשר הוא כי ידוע לו שהזמנים בפועל יכולים להשתנות ואינם תלויים רק ברצונה של החברה לספק את המוצרים בצורה הטובה והמהירה ביותר. בכל מקרה החברה לא תבטל הזמנה במקרה של אי עמידה בתנאים אלו והיא רשאית להשאיר את המוצרים בכתובת המופיע בהזמנה ללא השגחה. החברה לא תישא באחריות במקרה של ״כח עליון״, נזקי טבע, מלחמה, פעולת איבה, מצבי חרום, שביתה ו/או השבתה ו/או כל עיכובים הנובעים מצד שלישי. ושאינם תלויים בלקוחה.
בזמן החיוב יתווספו להזמנה דמי משלוח כפי שפורטו בזמן ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את דמי המשלוח. במועד האספקה.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
הלקוח מאשר בזאת כי סימונו בדבר קריאת התקנון מהווה ראיה בדבר קריאת התקנון והבנת האמור בו , ומוותר הוא על כל טענה בדבר טעות ו/או
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

WhatsApp chat